faq

Veel gestelde vragen

woonzorgcentrum

wat wordt wel/niet in de dagprijs inbegrepen?

lees meer

In de dagprijs is alle basiszorg voorzien. Persoonlijke kosten zijn niet inbegrepen, waaronder:

  • persoonlijke was en linnen
  • doktersbezoek, medicatie, specifiek verzorgingsmateriaal
  • persoonlijk vervoer
  • maaltijden en dranken voor bezoekers
  • verbruik van dranken in de cafetaria
  • kapster en pedicure
  • uitstappen, activiteiten met inschrijving
  • benodigdheden voor persoonlijke hygiëne die op verzoek van de bewoner worden verstrekt (met uitzondering van zeep, shampoo en tandpasta die door de voorziening worden verstrekt).

wat is standaard voorzien in de kameruitrusting?

lees meer

Wij voorzien in een hoog-laagbed, een kleerkast, een tafel, stoel en zetel. U bent echter vrij om uw kamer met eigen meubelen en naar eigen smaak in te richten. Wij bergen wat u niet nodig heeft dan zelf op zodat u ten volle van uw eigen meubels kan genieten. U kan ook over een koelkast en telefoontoestel (huurprijs) beschikken.  Elke kamer heeft een sanitaire ruimte met wastafel en toilet. Er is een oproepsysteem dat u kunt bedienen in de kamer als in de sanitaire ruimte. Alle bewoners en bezoekers hebben gratis toegang tot het wifi-netwerk. In elke kamer is er een aansluitpunt voor digitale televisie voorzien.

is een huisdier toegelaten?

lees meer

We laten het houden van kleine huisdieren (vogel, vis, hamster,…) toe, voor zover ze geen overlast veroorzaken en uzelf of uw bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud.

hoe verloopt het maaltijdgebeuren?

lees meer

De maaltijden worden op volgende tijdstippen opgediend:

- ontbijt om 8u30
- middagmaal om 12u
- namiddag koffie vanaf 14u
- avondmaal om 17u45

Mogen we vragen om te melden aan de medewerkers van de afdeling, als u bij uitzondering niet of niet tijdig kan aanwezig zijn voor een maaltijd.

kan er ook een maaltijd voorzien worden voor familieleden?

lees meer

Als partner of familielid van een bewoner kan u 's middags en/of 's avonds ook een maaltijd nemen in het WZC. Hiervoor kunt u bonnetjes aankopen bij het onthaal, die we in rekening brengen via de verblijfsnota.

hoe gebeurt de schoonmaak?

lees meer

Wij garanderen dat uw kamer en badkamer een wekelijkse schoonmaakbeurt krijgt waarbij zowel het interieur als de vloer worden gereinigd.  Dit gebeurt op weekdagen, in overleg met u.  Daarnaast wordt de kamer dagelijks geïnspecteerd op zichtbare vervuiling.

moet ik zelf linnen voorzien?

lees meer

Wij stellen standaard het linnen van bed, lakens, kussenslopen en bedsprei ter beschikking.  Bedlinnen worden om de 14 dagen ververst en uiteraard bij vervuiling.

is er een wasserij verbonden aan het wzc?

lees meer

Voor uw persoonlijke was staan wij niet zelf in. U kan ervoor kiezen uw familie te laten instaan voor uw persoonlijke was, of een beroep te doen op de wasserij die wij voorstellen.  In uw badkamer voorzien we een linnenmand waarin we de bevuilde kledij verzamelen tot op het moment dat deze wordt opgehaald. Wij vragen u in elk geval voldoende kledij te voorzien om een periode van 14 dagen te overbruggen.

wat doe ik bij defecten aan de kameruitrusting?

lees meer

Stelt u een defect vast aan de uitrusting in de kamer, aan het meubilair of aan apparaten die door de voorziening werden ter beschikking gesteld, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden. Elk defect zal door onze technicus worden nagezien. Voor defecten/gebreken aan uw eigen apparatuur of meubilair kan u beroep doen op een technicus van uw keuze.

moet ik betalen bij deelname aan activiteiten?

lees meer

Onze begeleiders wonen en leven organiseren en begeleiden vele activiteiten en ontspanning.  De activiteiten zijn in principe gratis en vrijblijvend. Voor een beperkt aantal activiteiten kunnen er kosten worden aangerekend, maar dan melden we u dat bij inschrijving.  

wanneer is de cafetaria open?

lees meer

De cafetaria is dagelijks open van 14u-17u. Wanneer de cafetaria uitzonderlijk gesloten is, wordt dit vooraf aan de ingang geafficheerd.

Ook kan u terecht in de Leuning. U bent zeker niet verplicht iets te nuttigen.  Betalen met bancontact is mogelijk.

is er een kapster/pedicure aan het wzc verbonden?

lees meer

U kan beroep doen op een kapster/pedicure van uw keuze, die u kan verzorgen in uw kamer. U kan er ook voor kiezen beroep te doen op de kapster en/of pedicure die door het WZC is aangesteld.  Vraag in dat geval aan de hoofdverpleegkundige om een afspraak te maken. De tarieven zijn afgesproken tussen de kapster/pedicure en de directie. De betaling gebeurt in dit geval via de verblijfsnota.

kan er kinesitherapie gegeven worden aan bewoners?

lees meer

Kinesitherapie is inbegrepen in de dagprijs en wordt aangeboden door onze eigen kinesitherapeut.  De therapie is gericht op het bewaren van de mobiliteit, pijnbehandeling en preventie van secundaire aandoeningen.  U kan geen beroep doen op een privé-kinesitherapeut.

kan er een dieet worden aangeboden aan bewoners?

lees meer

Enkel voor bewoners met nierdialyse wordt een aangepast dieet voorzien. We houden wel rekening met allergieën, en met voedingsmiddelen die u niet lust. Hiervoor worden dan alternatieven aangeboden als variatie op de dagmenu.

wat zijn de bezoekuren van het wzc?

lees meer

We zijn een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Er zijn dus geen bezoekuren. Om veiligheidsredenen is de hoofdingang gesloten van 21.30u.-6.30u. U kunt dan aanbellen zodat de nachtmedewerkers u kunnen binnenlaten.

mag ik roken op de kamer?

lees meer

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om te roken op kamer. Wenst u toch te roken, kan dit …………………………… waar ??

ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

lees meer

Elke bewoner of vertegenwoordiger heeft het recht een klacht te formuleren. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. We behandelen geen anonieme klachten. Wij nemen alle klachten ernstig en willen aan alle klachten zo snel mogelijk gevolg geven. U kan de klacht melden aan de afdelingsverantwoordelijke of elke medewerker van de voorziening. Bij ernstige tekortkomingen kunt u ook een afspraak maken bij Anja Willaert, medewerker sociale dienst die de rol van ombudsdienst waarneemt. 

Contacteer de ombudsdienst :  anja.willaert@terluchte.be  -  050 50 24 15

assistentiewoningen

mag ik mijn woning schilderen of behangen?

lees meer

Het schilderen of behangen van de flat zijn ten laste van de bewonende partij. U beschikt over de mogelijkheid om de woning te personaliseren waardoor u deze verder een gezellig en huiselijk karakter kan meegeven. Het schilderen en behangen van de gemeenschappelijke delen vallen ten laste van het WZC.

worden er activiteiten georganiseerd voor de bewoners van een assistentiewoning?

lees meer

We besteden veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. Het open aanbod op onze site wordt tweemaandelijks bekendgemaakt via onze huiskrant. De bewoners van de GAW zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hier ook aan deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deelnameprijs werd meegedeeld. Op regelmatige tijdstippen wordt ook een activiteit of uitstap uitsluitend voor de bewoners van het GAW georganiseerd.

mag ik roken in mijn assistentiewoning?

lees meer

Omwille van het Koninklijk Besluit m.b.t. roken in openbare gebouwen, geldt in alle gemeenschappelijk toegankelijke lokalen een rookverbod, zowel voor bewoners en bezoekers als voor medewerkers. Roken kan enkel op de daartoe aangeduide plaatsen. Daarom is een algemeen rookverbod van toepassing in de voorziening met uitzondering van de individuele AW waar u zelf beslist of er kan gerookt worden. Roken in bed wordt ten zeerste afgeraden.

zijn huisdieren toegelaten in een assistentiewoning?

lees meer

Er wordt de mogelijkheid geboden een huisdier te houden in een assistentiewoning. De directie heeft evenwel te allen tijde het recht om het huisdier ingeval van overlast te verbieden, mits in acht name van een redelijke termijn in functie van de aard van het storend gedrag van het huisdier.