2020-11-02/campagne 'ons hart klopt voor u'

Doordat ons hart klopt voor de zorg, klopt het plaatje ook voor jou 

Je hebt het misschien al opgevangen: Groep Zorg H Familie neemt met zijn ouderenvoorzieningen deel aan de campagne 'Ons hart klopt voor u'. Maar wat houdt dat nu precies in?

'Ons hart klopt voor u' is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel waarvan onze zorgvoorzieningen deel van uitmaken. Samen willen we een sterk en positief imago voor onze ouderenzorg creëren, en zo komaf maken met de soms negatieve berichtgeving over onze sector. Medewerkers zetten zich met hart en ziel in om bewoners met de best mogelijke en veilige zorg te omringen, hiervoor gaan we in dialoog met bewoners en familie. 

Door deel te nemen aan dit project tonen we aan de buitenwereld én elkaar dat Leef-en zorgdorp Sint-Jozef staat voor een warme plek waar mens en kwaliteitsvolle, betaalbare zorg vanuit ONS hart centraal staan. Een plek waarop je als medewerker oprecht trots mag zijn, omdat het er fijn werken is en we er het allerbeste met elkaar voor hebben.

De voorbereidingen om 'Ons hart klopt voor u' bekend te maken bij het grote publiek zijn in volle gang. Zo wordt in november 2020 de website onshartkloptvooru.be gelanceerd via radiospots op Radio 1 & 2, en online reclame. Op de website www.onshartkloptvooru.be zullen alle voorzieningen die meedoen aan de campagne een eigen pagina hebben.