kwaliteit

Sinds enkele jaren werken we binnen onze voorziening aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid.   Onze processen omschrijven we duidelijk in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet maken we ze toegankelijk voor alle medewerkers.

Ieder jaar maken we met de diensthoofden een beleids-en kwaliteitsplan op in functie van de strategische doelen. Vanuit de diverse disciplines en teams worden daaruit afdelingsdoelstellingen opgesteld. Via projectopvolging wordt de realisatie van die doelstellingen opgevolgd.

Medewerkers vanuit alle disciplines zijn vertegenwoordigd in werkgroepen, om zo alle facetten van zorg continu te evalueren en bij te sturen.

We realiseren totaalzorg aan onze bewoners en noteren onze observaties in een elektronisch bewonersdossier.  Hierin is ook het klaarzetten en aftekenen van medicatie geïntegreerd.

We meten de tevredenheid van bewoners een uitgebreid tevredenheidsonderzoek.  De resultaten worden grondig besproken met de familie, de bewoners en de medewerkers en waar nodig sturen we bij met een concreet actieplan.  Ook de tevredenheid van medewerkers wordt via een anoniem tevredenheidsonderzoek bevraagd.  De resultaten van deze enquêtes maken het mogelijk om een aantal verbeterpunten te realiseren.