missie & visie

Wij gaan respectvol om met de bewoners, rekening houdend met hun levensverhaal en uitgaande van een zo groot mogelijke vrijheid en autonomie.

Alle medewerkers dragen vanuit hun specifieke deskundigheid bij aan het uitbouwen van deze visie en nemen de verantwoordelijkheid op die ze gekregen hebben.  Vanuit een positieve ingesteldheid werken zij zelfstandig maar in teamverband.  Op deze manier willen we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan continuïteit van de zorg.  Via inspraak, overleg en vorming willen wij hen verder laten ontplooien waarbij wij, in de mate van het mogelijke, rekening houden met hun verwachtingen. 

Vrijwilligers bieden voor ons een grote meerwaarde omdat zij een belangrijke schakel vormen binnen het woon- en leefklimaat in ons woonzorgcentrum.

Binnen het concept van open huis zijn goede contacten en overleg met familieleden, externe zorgverstrekkers, verenigingen, leveranciers en toezichthoudende instanties van groot belang.