kinesitherapeut

Functieomschrijving

Binnen het Woon- en Zorgcentrum Ter Luchte is de kinesitherapeut(e) verantwoordelijk voor de kine in het algemeen en medeverantwoordelijk voor het hef- en tilbeleid. Hoofddoel van de functie is het in staat stellen van zorgbehoevende ouderen om zo zelfredzaam mogelijk te functioneren in een thuisvervangend milieu, zodat een verbetering/behouden van hun kwaliteit van leven kan nagestreefd worden. Indien activeren niet meer mogelijk is, is een belangrijke rol in de comfortzorg weggelegd. De kinesitherapeut werkt samen met de collega's aan de realisatie van de opdrachtverklaring, met aandacht voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen het eigen vakgebied.

De kinesitherapeut(e)

 • zorgt dat voor elke bewoner een kinesitherapeutisch bilan wordt opgemaakt en maakt op basis daarvan een behandelplan op teneinde beperkingen en/of stoornissen van het bewegingsstelsel en de daarbij horende organen te verminderen of te voorkomen en de daaruit voortvloeiende gevolgen op te heffen of te compenseren.
 • geeft adviezen, aanwijzingen, informatie en ondersteuning aan bewoners, familie en andere professionele zorgverleners, om het hoogst mogelijjk resultaat van de behandeling te verzekeren.
 • formuleert de nood aan, beoordeelt en adviseert over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen die door de bewoner kunnen gebruikt worden en/of die de mobiliteit/het houdingscomfort verbeteren.
 • zorgt voor het nauwkeurig bijhouden van de uitgevoerde kinéprestaties en de administratieve opdrachten die verbonden zijn aan de opdracht van kinesitherapeut.

Jobgerelateerde competenties

 • De werking van de toestellen controleren
  De onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke informeren bij problemen
 • De kinesitherapeutische sessie organiseren en aanpassen
 • Preventief handelen (primair en secundair)
 • De kinesitherapeutische diagnose stellen (balans van de beperkingen, ...) op basis van spiertesten, houdingtesten, ...
  De diagnose meedelen aan de persoon met zorgbehoefte
 • Na de interventie de balans opstellen en de persoon met zorgbehoefte adviseren over een gezonde levensstijl
 • Contra-indicaties als gevolg van breuken, botontstekingen, ... opsporen
  De persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar een arts, psycholoog, ...
 • De noden van de persoon met zorgbehoefte identificeren en informatie uitwisselen (huidige behandelingen, medische antecedenten, radiografieën, ...)
 • Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen naargelang de leeftijd, de aandoening en de activiteit van de persoon met zorgbehoefte
 • Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving

Persoonsgebonden competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Plannen en organiseren

 

Aanbod

WZC Ter Luchte te Ruddervoorde biedt een warme en professionele zorg aan zorgbehoevende bewoners in een mooie infrastructuur.

Ter Luchte is een samenwerking tussen het lokaal bestuur (OCMW en Gemeente Oostkamp) en Groep Zorg H. Familie vzw. Met gebundelde krachten geven we vorm aantoekomstgerichte ouderenzorg in de regio.

Aangepast loonpakket met extra legale voordelen (gratis hospitalisatieverzekering, anciënniteitsverlof, maaltijdcheques)

Plaats tewerkstelling

TER LUCHTE
Sint-Elooisstraat 87 8020 RUDDERVOORDE

Vereiste studies

 • Master Kinesitherapie
 • Ac. bach. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Werkervaring

 • Niet van belang

Talenkennis

 • Nederlands (goed)

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

 • Sint-Elooisstraat 87 8020 OOSTKAMP

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: personeelsdienst@terluchte.be

Contact: Mevr. Julie Defrance

Solliciteren met CV

Motivatiebrief toevoegen.

 

solliciteer