zorgkundige (m/v)

Jouw functie:
 

 • Je streeft naar het aanbieden van een thuisvervangende woonsituatie, met aandacht voor een kwaliteitsvolle zorgverlening op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel vlak
 • Je voert de zorg uit volgens de opgemaakte planning en houdt hierbij rekening met de autonomie van de bewoner. Je stuurt de planning aan de hand van de wijziging in de zorgbehoefte
 • Je zorgt voor het welbevinden van de bewoner en de tevredenheid van familie door het geven van aandacht aan de individuele wensen en behoeften, zorg voor woon- en leefklimaat, klachtenbehandeling en aandacht voor de bewoner in zijn totale zin
 • Je werkt mee aan het realiseren van een positief klimaat binnen het team en de voorziening en ondersteunt de multidiciplinaire samenwerking

Profiel

In het bezit zijn van een visum zorgkundige

Jobgerelateerde competenties

 • Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan
 • Domein: Geriatrie
 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
  Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige
 • De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
  De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen
  De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, ... informeren
 • Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen
 • De persoon met een zorgbehoefte over de verblijfsmodaliteiten op de afdeling informeren (installatie in de kamer, bezoekuren, ...)
  De persoon met een zorgbehoefte over de behandelingswijze thuis informeren

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandigheid
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken

 

Ons aanbod:
 

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Een contract van bepaalde duur
 • Een bespreekbare jobtime  deeltijds (30 uren per week te presteren in 5 dagen)
 • Weekendwerk 1 op 2 weekends
 • Volcontinu systeem

 

Zie je deze job wel zitten ?

Solliciteren kan via e-mail: personeelsdienst@terluchte.be

contact: Mevr. Julie Defrance

Vergeet je CV en motivaitebrief niet toe te voegen.

 

solliciteer